Thành tựu

Thành tựu

Công ty Cổ phần Giấy CP có chứng nhận FSC – CoC


Công ty Cổ phần Giấy CP đạt chứng nhận Công trình xanh LEED
Công ty Cổ phần Giấy CP thuộc Top 100 “Doanh nghiệp Doanh nhân tiêu biểu Asia” năm 2019