新闻

12月 10th, 2023

CP Paper nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ thị của chính phủ

Phòng chống dịch và phát triển kinh tế – Thách thức cho từng doanh nghiệp!

Đồng hành cùng TP. HCM và cả nước theo chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, hướng đến “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, CP Paper Corp vẫn đang hoạt động tối ưu đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tuân thủ nghiêm túc quy định 5K tại nơi làm việc.

Nhân viên luôn mang khẩu trang tại nơi làm việc và ngồi giữ khoảng cách với nhau

Tình hình dịch đã đang và vẫn còn tiếp diễn, và là một thách thức lớn không ai mong muốn. Với tầm nhìn xa của Ban Giám Đốc, sự tận tâm của từng nhân viên trong công ty, CP Paper đã và đang quyết tâm giữ vững tinh thần làm việc hiệu quả, lên các kế hoạch dự phòng, và áp dụng nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đối với các vị trí không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, nhân viên được hỗ trợ thêm mặt nạ