人力资源

NHÂN SỰ TỔNG HỢP
NHÂN SỰ TỔNG HỢP
Mô Tả Công Việc - Tuyển dụng nhân sự các bộ phận chức năng và nhân sự chuyên môn cho sản xuất.- Thực hiện chính sách chế độ...
续看
TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC
TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC
Mô tả công việc Sắp xếp và tham gia các buổi họp của nội bộ và khách hàng.Xây dựng quy trình, quy định, form báo cáo của các...
续看
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Tài xế tải (Bằng B2) / Lơ xe tải (không cần kinh nghiệm)Nhân viên Barcode - Quét mã, kiểm tra sản phẩm (được...
续看
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
Mô tả công việc - Điều hàng nội địa: Điều hàng, theo dõi và báo cáo kế hoạch điều hàng. (3 chuyến/ xe/ ngày)- Báo cáo chi...
续看
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Mô Tả Công Việc - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong...
续看
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Theo dõi, khai thác tối đa nhu cầu của mạng lưới khách hàng hiện hữu.- Tư vấn cho khách hàng các đặc...
续看
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.- Tiếp nhận phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng.- Trực tiếp đến...
续看
LẬP TRÌNH VIÊN
LẬP TRÌNH VIÊN
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Duy trì và phát triển thêm các mô đun quản lý, chức năng của phần mềm ERP (về xuất nhập khẩu,...
续看