Careers

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CHIEF ACCOUNTANT
Mô tả công việc 1. Đảm bảo công tác tổ chức và vận hành của hệ thống kế toán trong doanh nghiệp:- Tổ chức thực hiện các...
Read more
SALES ADMIN
SALES ADMIN
Mô tả công việc - Soạn và chuẩn bị mẫu sản phẩm theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp. - Cập nhật bảng giá cho Sales và...
Read more
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
Mô Tả Công Việc - Phải đối chiếu công nợ hàng tháng với tất cả các khách theo danh sách sẵn – ưu tiên khách mà sale...
Read more
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
Mô Tả Công Việc Hạch toán hóa đơn mua vào, bán ra lên phần mềm.Kiểm tra tính hợp lý hóa đơn chứng từXuất hóa đơn bán hàngLập báo...
Read more
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, cập nhật kịp thời danh sách các vị trí tuyển dụng theo đề xuất đã được phê...
Read more
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
SALE EXECUTIVE
Mô tả công việc - Thực hiện tìm kiếm khách hàng mới (10 – 20%).- Thực hiện kiểm tra tồn kho và báo giá cho khách.- Chốt đơn...
Read more
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
KEY GOALS AND TASKS - Manage relationship with suppliers. Consult and select the appropriate suppliers according to the company’s purchasing strategy.- Periodically review and analyze purchasing volume,...
Read more
CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
LOGISTICS EXECUTIVE
Mô tả công việc - Lập tờ khai hải quan và nộp trên hệ thống hải quan điện tử.- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ XNK...
Read more
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ
KẾ TOÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mô Tả Công Việc - Theo dõi bộ chứng từ nhập khẩu về ngân hàng hàng ngày.- Theo dõi lịch thanh toán để thanh toán đúng hạn...
Read more