Careers

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
INTERNATIONAL BUSINESS SPECIALIST
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Theo dõi, khai thác tối đa nhu cầu của mạng lưới khách hàng hiện hữu.- Tư vấn cho khách hàng các đặc...
Read more
CHUYÊN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU
CHUYÊN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Kiểm tra số liệu xuất hóa đơn giữa phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán.- Cập nhật thông tin khách...
Read more
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc -Manage relationship with suppliers. Consult and select the appropriate suppliers according to the company’s purchasing strategy.- Periodically review and analyze purchasing volume, pricing...
Read more
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Điều hàng nội địa: Điều hàng, theo dõi và báo cáo kế hoạch điều hàng.- Thuê vận chuyển: Kiểm tra chi phí,...
Read more
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.- Tiếp nhận phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng.- Trực tiếp đến...
Read more
LẬP TRÌNH VIÊN
PROGRAMMER
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Duy trì và phát triển thêm các mô đun quản lý, chức năng của phần mềm ERP (về xuất nhập khẩu,...
Read more