Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc 1. Đảm bảo công tác...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc 1 Đảm...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Vai trò : Chuyên viên phân tích tài chính...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN SALE ADMIN
CHUYÊN VIÊN SALE ADMIN
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Nhận thông tin chi tiết...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NHẬP KHẨU
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NHẬP KHẨU
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Xây dựng mối quan hệ...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Theo dõi tiến độ giao...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ ( TUYỂN DỤNG VÀ KPI )
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ ( TUYỂN DỤNG VÀ KPI )
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Phối hợp với bộ...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN XUẤT HÓA ĐƠN
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN XUẤT HÓA ĐƠN
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Xuất hóa đơn VAT giấy...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM Ứng tuyển Mô Tả Công Việc Theo dõi, khai thác tối...
Đọc tiếp