Tuyển dụng

SALES ADMIN
SALES ADMIN
Mô Tả Công Việc - Soạn và chuẩn bị mẫu sản phẩm theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.- Hỗ trợ sales nội địa soạn thảo báo...
Đọc tiếp
KẾ TOÁN HÓA ĐƠN
KẾ TOÁN HÓA ĐƠN
Mô Tả Công Việc – Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn.– Xử lý xuất hóa đơn hoặc các vấn đề...
Đọc tiếp
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
Mô Tả Công Việc - Đối chiếu công nợ với khách hàng theo danh sách đảm nhiệm.- Thực hiện gửi mail, gọi điện thoại, soạn công văn,...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Theo dõi, khai thác tối đa nhu cầu của mạng lưới khách hàng hiện hữu.- Tư vấn cho khách hàng các đặc...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc Theo dõi tiến độ giao hàng từ nhà cung cấp nước ngoài và đảm bảo hàng về đúng thời điểm, chất lượng và...
Đọc tiếp
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc -Manage relationship with suppliers. Consult and select the appropriate suppliers according to the company’s purchasing strategy.- Periodically review and analyze purchasing volume, pricing...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Điều hàng nội địa: Điều hàng, theo dõi và báo cáo kế hoạch điều hàng.- Thuê vận chuyển: Kiểm tra chi phí,...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.- Tiếp nhận phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng.- Trực tiếp đến...
Đọc tiếp
LẬP TRÌNH VIÊN
LẬP TRÌNH VIÊN
ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Duy trì và phát triển thêm các mô đun quản lý, chức năng của phần mềm ERP (về xuất nhập khẩu,...
Đọc tiếp