Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SS
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SS
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Theo dõi, khai thác tối đa...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN DỮ LIỆU
CHUYÊN VIÊN DỮ LIỆU
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Kiểm tra số liệu xuất hóa...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI (OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE)
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI (OVERSEAS PURCHASING EXECUTIVE)
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Xây dựng mối quan hệ tốt...
Đọc tiếp
KẾ TOÁN TRƯỞNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc 1. Đảm bảo công tác tổ...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Điều hàng nội địa: Điều hàng, theo dõi...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.- Tiếp...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ C&B
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ C&B
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Quản lý dữ liệu nhân sự, lưu...
Đọc tiếp
CHUYÊN VIÊN IT PHẦN MỀM
CHUYÊN VIÊN IT PHẦN MỀM
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc - Duy trì và phát triển...
Đọc tiếp
TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO
TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO
Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM ỨNG TUYỂN Mô tả công việc 1. TUYỂN DỤNG - Lập...
Đọc tiếp